Blog

Wetsvoorstel: De wet arbeidsmarkt in balans

5 oktober 2018 • Geen categorie

Het doel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Het werd vooral moeilijker en duurder. Nu ligt er een nieuwe voorstel: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met als doel vaste dienstverbanden voor werkgevers aantrekkelijker te maken en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payroll en oproepcontracten zoveel mogelijk te voorkomen.
Gelukkig is het nog een concept wetsvoorstel, want de kritiek is niet mals! Na de internet consultatie kan het voorstel nog aangepast worden voordat het definitieve voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Om welke voorstellen gaat het nu concreet?
Ontslagrecht
• Combinatie van ontslaggronden wordt weer mogelijk. Dat betekent concreet dat je bij disfunctioneren ook weer een beroep mag doen op een verstoorde arbeidsrelatie zonder dat iedere ontslaggrond volledig aan één van de ontslaggronden voldoet.
• Daar staat tegenover dat bij cumulatie van de ontslaggronden de werknemer dan wel aanspraak krijgt op een extra halve transitievergoeding.
Transitievergoeding
• De transitievergoeding wordt vanaf dag 1 tijdens de arbeidsovereenkomst (dus ook tijdens proeftijd!) opgebouwd en niet meer pas na 2 jaar.
• De transitievergoeding stijgt snel bij een langer dienstverband doordat de opbouw verandert. Werknemer bouwt per gewerkt jaar een derde maandsalaris op, ook als hij langer dan tien jaar in dienst is.
• Kleine werkgevers krijgen de mogelijkheid de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf wegens ziekte of het bereiken van de pensioenleeftijd moeten sluiten.
Proeftijd
• De proeftijd bij onbepaalde tijd contracten wordt verlengd van 2 naar 5 maanden.
Ketenregeling
• Het wordt weer mogelijk om drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, met pauzes van minder dan zes maanden, binnen een periode van 3, in plaats van 2, jaar aan te bieden. In de cao kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd.
Flexibele krachten
• Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers. Voor pensioen gaat een eigen regeling gelden.
• Een oproepkracht moet straks minimaal 4 dagen van te voren worden opgeroepen. In de cao kan dit worden verkort naar 1 dag. Annuleer je binnen deze periode de oproep, dan houdt de oproepkracht het recht op loon.
WW
• De WW premie wordt niet meer op basis van de sector bepaald, maar op basis van het soort arbeidsovereenkomst. Voor vaste medewerkers wordt de premie lager, voor tijdelijke medewerkers wordt de premie hoger.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *