Plan van aanpak

Hoe gaan we nu concreet aan het vertrouwenskader werken? Dat doen we door gestructureerd een aantal stappen te doorlopen:
1. Inventarisatiegesprek: aan de hand hiervan bepalen we samen welke pijler de prioriteit heeft en welk doel we daarmee willen behalen.
2. Quick scan: wat is er al geregeld, wat mist nog, waar zitten knelpunten, scannen van stukken .
3. Gesprekken met stakeholders (HR, managers, medewerkers, OR etc.)
4. Plan van aanpak op maat: onderdelen van een plan van aanpak kunnen zijn:
(Beleids-)stukken opstellen/verfijnen
Trainingen verzorgen
Regelingen opstellen/verfijnen
Coaching