Blog

Compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieke

5 oktober 2018 • Geen categorie

“Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.” Dat is de essentie van het wetsvoorstel waar De Tweede Kamer mee instemde.
Het maakt daarbij niet uit of de arbeidsovereenkomst is geëindigd via een beschikking van het UWV, via de kantonrechter of via een vaststellingsovereenkomst. De regeling geldt ook bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Compensatie binnen zes maanden aanvragen
Belangrijk is dat u de compensatie tijdig (binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding indient) aanvraagt en de volgende gegevens verstrekt:
• de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
• documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
• als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
• loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
• de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
• bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.
Aanvraag compensatie met terugwerkende kracht
De regeling werkt terug tot 1 juli 2015! De aanvraag hiervoor kan de werkgever volgens de regeling vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 indienen. Vergeet daarom niet om alvast de ziektedatum en de naam van de bedrijfsarts te verzamelen!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *